Tehnoloģiju attīstīšana enerģijas no atkritumiem ieguvei, oglekļa saistīšanai un emisiju samazināšanai

Uzsākta dalība projektā “Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW)” (Nr.1.1.1.1/19/A/013).


Vairāk par CCSW: CCSW @ LinkedIn / 1st stage of CCSW

Atbilstoši koncepcijai projekta mērķis:

1) attīstīt un paplašināt iepriekš izstrādātu, no atkritumiem iegūta kurināmā jeb RDF (Refuse-Derived Fuel) termoķīmiskas pārstrādes jeb gazifikācijas tehnoloģiju;

Continue reading “Tehnoloģiju attīstīšana enerģijas no atkritumiem ieguvei, oglekļa saistīšanai un emisiju samazināšanai”

Nopublicēts zinātniskais raksts

Starptautiskā zinātniskā žurnālā “Sarhad Journal of Agriculture” nopublicēts raksts par bezkūdras augsnes ielabotāju izstrādes aspektiem.

Informācija par publikāciju:

Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Klavins M., Setyobudi R.H., Damat D., Adinurani P.G., Zalizar L., Mazwan M.Z., Burlakovs J., Goenadi D.H., Anggriani R., Sohail A. (2021) On the Way to Sustainable Peat-Free Soil Amendments. Sarhad Journal of Agriculture,  37 (Special issue 1), 122-135, https://doi.org/10.17582/journal.sja/2021.37.s1.122.135

Ziņojums par rezultātiem Nr.5

Projekta laikā veikto eksperimentu rezultāti, veicot testus ar izejvielām un izstrādāto bezkūdras augsnes ielabotāja formulu, apkopoti ziņojumā par rezultātiem Nr.5 “Bezkūdras augsnes ielabotāja formulas izstrāde: ietekmes uz augsni novērtējums” (“Development of Formula of Peat-Free Soil Conditioner: Soil Response Assessment”).

Ziņojums sniedz ieskatu par to, kā dažādas augsnes ielabotāja sastāvdaļas var ietekmēt augsnes parametrus.