Populārzinātniskā publicitāte

2020. gada 11. decembrī: Lai informētu plašāku sabiedrības loku par projektu,  sagatavota populārzinātniska ziņa “LU izstrādā bezkūdras kompozīciju augsnes kvalitātes uzlabošanai”, kas publicēta LU portāla ziņu lapā, kā arī sociālajos tīklos FacebookTwitter un Instagram

2020. gada 25. septembrī: Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros Latvijas Universitātē notika pasākums “Zināšanu agora”, kurā projekts tika pārstāvēts ar prezentāciju “Bezkūdras augsnes ielabotāja kompozīcijas izstrāde”