Ziņojums par rezultātiem Nr.5

Projekta laikā veikto eksperimentu rezultāti, veicot testus ar izejvielām un izstrādāto bezkūdras augsnes ielabotāja formulu, apkopoti ziņojumā par rezultātiem Nr.5 “Bezkūdras augsnes ielabotāja formulas izstrāde: ietekmes uz augsni novērtējums” (“Development of Formula of Peat-Free Soil Conditioner: Soil Response Assessment”).

Ziņojums sniedz ieskatu par to, kā dažādas augsnes ielabotāja sastāvdaļas var ietekmēt augsnes parametrus.