Apbalvojumi

2020. g. 25. novembrī:  Labākās stenda (īsās) prezentācijas balva Eco-Tech 2020 konferencē par prezentāciju “Towards the formula of peat-free soil conditioner

2020. g. 19. jūnijā: Apbalvojums LU zinātnes izcilības un komercializācijas atbalsta programmas ietvaros par Q1 līmeņa publikāciju dabas zinātnēs, kas indeksēta Web of Science 2019. gadā, piešķirts Zanei Vincēvičai-Gailei par publikāciju Granulation of fly ash and biochar with organic lake sediments – A way to sustainable utilization of waste from bioenergy production, BIOMASS & BIOENERGY, Volume: 125 Pages: 23-33, DOI:10.1016/j.biombioe.2019.04.004