Par projektu

Projekta nosaukums: Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW*)


Projekta galvenais mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi par oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS*) tehnoloģijām cieto sadzīves atkritumu pārstrādei pieejā, kas integrē oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu koncepcijā “enerģija no atkritumiem”. Līdz ar to, projekta nolūks ir attīstīt sadzīves atkritumu pārstrādes rezultātā veidotā oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu.

Atbilstoši šai koncepcijai, projekta mērķis izvērsti:

(1) attīstīt un paplašināt no atkritumiem iegūta kurināmā (RDF*) termoķīmiskas (gazifikācija) pārstrādes tehnoloģiju, izvērtēt, izpētīt un

(2) adaptēt tehnoloģiski un ekonomiski atbilstošāko risinājumu pirmssadedzināšanas oglekļa dioksīda uztveršanas realizēšanai, kā arī izstrādāt eksperimentālu iekārtu, kas demonstrētu oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas potenciālu un kļūtu par inovatīvu risinājumu sadzīves atkritumu pārstrādei.

Projekta līgums Nr. 1.1.1.1/19/A/013


*CCSW = Carbon Capture and Storage from Waste; CCS = Carbon Capture and Storage; RDF = Refuse-Derived Fuel


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.