Plānotie rezultāti

Atbilstoši izstrādātajam projekta plānojumam [norādot sasniegtos rezultātus projekta beigās 2021. gada oktobrī]:

 • Zinātniskās publikācijas – 4 [7]
 • Ziņojumi konferencēs – 4 [9]
 • Sabiedrības informēšana:
  • Informācija internetā – 12 [12]
  • Blogs – 1 [1]
  • Populārzinātniski raksti – 2 [2]
 • Produkta kompozīcijas prototips – 1 [1]
 • Patents – 1 [1]
 • Buklets – 1 [1]
 • Ziņojumi par rezultātiem – 5 [5]
 • Īstermiņa mobilitāte pie sadarbības partnera – 3 [2]