Aktivitātes

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

1WP: Sastāvdaļu (sapropelis, digestāts, bioogles u.c.) izvēle un atlase, kas piemērotas produkta kompozīcijas izstrādei, formulas variantu izveidei, mainīguma novērtējums (standartizācija), sastāvdaļu pieejamības un piemērotības izpēte. Produkta kompozīcijas izveide – sastāva proporciju, konsistences izvēle līdz prototipa ieguvei. Pētījuma metodikas pielāgošana augsnes kvalitātes un īpašību uzlabošanai – sapropeļa, biosorbentu, mālu un citiem resursus praktiskā pielietojuma opcijas.

2WP: Produkta kompozīcijas īpašību izpēte tiks veikta, izmantojot 1WP laikā izstrādāto prototipu, raksturojot agroķīmiski saskaņā ar ES Ekomarķējuma kritērijiem augsnes ielabotājiem un substrātiem [EU Ecolabel, 2016], kas ietver pH, organisko vielu satura, barības vielu daudzuma u.c. parametru noteikšanu, kā arī prototipa spēju saistīt augsnes piesārņotājus, piemēram, smagos metālus, un samazināt augsnes sasāļošanos, vienlaicīgi pētot produkta kompozīcijas spēju veicināt augu augšanu. Produkta kompozīcijas ietekme un augsnes auglību un spēju saistīt piesārņojošas vielas tiks analizēta izmantojot fitotoksiskuma testus, dīgtspējas un dēstu testus, augšanas testus, kas tiks veikti uzreiz pēc pirmajiem provizoriskajiem agroķīmiskajiem rezultātiem gan sastāvdaļām, gan produkta kompozīcijai, kā arī izvērtējot spēju saistīt piesārņojošas vielas augsnē un samazināt sasāļošanās ietekmi uz augiem.

3WP: Produkta kompozīcijas efektivitātes izpēte mākslīgi veidotā vidē, kas līdzvērtīga dabiskai videi tiks veikta, izmantojot izvēlētās kultūraugu sugas, kas piemērotas audzēšanai vispārējā lauksaimniecībā, kā arī iespējamas ieviest pilsētas lauksaimniecībā. Ņemot vērā eksperimentu rezultātus, tiks izstrādātas rekomendācijas praktiskam produkta kompozīcijas pielietojumam konvencionālā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī izmantošanas iespējām pilsētvides lauksaimniecībā.