Citi rezultāti

2021. g. oktobris: Ziņojums par rezultātiem (Zinātniskais pārskats Nr.5 “BEZKŪDRAS AUGSNES IELABOTĀJA FORMULAS IZSTRĀDE: IETEKMES UZ AUGSNI NOVĒRTĒJUMS“)

2021. g. oktobris: Patentu valdei iesniegts Latvijas patenta pieteikums “Bezkūdras augsnes ielabotājs un paņēmiens tā ieguvei”

2021. g. septembris: Ziņojums par rezultātiem (Zinātniskais pārskats Nr.4 “BEZKŪDRAS AUGSNES IELABOTĀJA FORMULAS IZSTRĀDE: IETEKMES UZ AUGIEM NOVĒRTĒJUMS”)

2021. g. augusts: Buklets “Bezkūdras augsnes ielabotājs: Kas? Kāpēc? Kā?” – pieejams drukājamāvideo un e-grāmatas formātā.

2021.g. marts: Brīvpieejas datu repozitorijs: Zane Vincevica-Gaile, Karina Stankevica, Maris Klavins, Anna Trubaca-Boginska, 2021. Analysis of wood combustion products. Mendeley Datahttps://doi.org/10.17632/3NGWCBJ5R7.1

2021. g. janvāris: Ziņojums par rezultātiem (Zinātniskais pārskats Nr.3 “IZSTRĀDĀTĀS BEZKŪDRAS AUGSNES IELABOTĀJA FORMULAS RAKSTUROJUMS”)

2020. g. oktobris: Ziņojums par rezultātiem (Zinātniskais pārskats Nr.2 “BEZKŪDRAS AUGSNES IELABOTĀJA FORMULAS IZSTRĀDEI IZMANTOJAMO MATERIĀLU RAKSTUROJUMS”)

2020. g. aprīlis: Ziņojums par rezultātiem (Zinātniskais pārskats Nr.1 “METOŽU APKOPOJUMS BIOMASAS PELNU IZPĒTEI”)

2020. g. aprīlis: Produkta kompozīcijas prototips

2018. g. maijs: Sabiedrības informēšana – blogs/mājaslapa, regulāri papildināts

No 2017. g. oktobra – katrus 3 mēnešus: Sabiedrības informēšana – informācija internetā projektu īstenojošās institūcijas mājas lapā