Aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Pieejamo oglekļa dioksīda uztveršanas metožu analīze, izmantojot literatūras analīzi un laboratorijas testus, kuras rezultātā, tiks izvēlēts pareizākais oglekļa dioksīda uztveršanas risinājums.

2. No atkritumiem atgūtā kurināmā (RDF*) gazifikācijas produktu izpēte saistībā ar CCSW*, tostarp raksturojot procesā radušos sintēzes gāzu (t.s. singāzes) kvalitātes ietekmi uz oglekļa dioksīda uztveršanu, kā arī pētīt iespēju no atkritumiem iegūtās bioogles izmantošanai par sorbentiem oglekļa dioksīda uztveršanas ciklā.

3. Oglekļa dioksīda uztveršanas bloka plānošana, izveide, izmantojot sagatavotu gāzu maisījumu.

4. Projekta rezultātu izplatīšana (oriģināli zinātniskie raksti, informācija masu saziņas līdzekļos un internetā, tehnoloģiju tiesību pieteikums, ziņojumi zinātniskajās konferencēs).


*RDF = Refuse-Derived Fuel; CCSW = Carbon Capture and Storage from Waste 


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.