Par projektu

Projekta nosaukums:  Formula of peat-free soil conditioner with controlled-release fertilizing effect applicable for soil remediation and quality improvement of agricultural production

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma
vienošanās Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/029

Projektu īstenoja: Dr.chem. Zane Vincēviča-Gaile

Projekts tika īstenots Latvijas Universitātē. Adrese: LU Akadēmiskais centrs, Dabas māja, Jelgavas iela 1, 302.telpa, Rīga LV-1004

Projekta īstenošanas termiņš:
01.11.2017. – 31.10.2021.
(projekta pārtraukums 01.12.2018.-30.11.2019.)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR, no kā
ERAF finansējums 113 735,10 EUR,
valsts budžeta finansējums 13 380,60 EUR,
LU finansējums 6 690,30 EUR