Sasniegtie rezultāti

2021. g. novembrī: Projekta noslēgumā sasniegtie rezultāti:

 • Zinātniskās publikācijas – 7
 • Prezentācijas konferencēs – 9
 • Sabiedrības informēšana:
  • Informācija internetā – 12
  • Projekta mājaslapa/blogs – 1
  • Populārzinātniskie raksti – 2
 • Produkta protips – 1
 • Patenta pieteikums – 1
 • Buklets – 1
 • Ziņojums par rezultātiem – 5
 • Īstermiņa mobilitāte – 2

2020. g. aprīlī: Projekta progress laika skalas ietvaros noslēdzies darbs 1WP aktivitāšu ietvaros, turpinās 2WP. Projekta vidusposmā sasniegtie rezultāti:

 • Zinātniskās publikācijas – 3
 • Prezentācijas konferencēs – 4
 • Sabiedrības informēšana:
  • Informācija internetā – 6
  • Projekta mājaslapa/blogs – 1
 • Produkta protips – 1
 • Ziņojums par rezultātiem – 1