Nopublicēts zinātniskais raksts

Starptautiskā zinātniskā žurnālā “Sarhad Journal of Agriculture” nopublicēts raksts par bezkūdras augsnes ielabotāju izstrādes aspektiem.

Informācija par publikāciju:

Vincevica-Gaile Z., Stankevica K., Klavins M., Setyobudi R.H., Damat D., Adinurani P.G., Zalizar L., Mazwan M.Z., Burlakovs J., Goenadi D.H., Anggriani R., Sohail A. (2021) On the Way to Sustainable Peat-Free Soil Amendments. Sarhad Journal of Agriculture,  37 (Special issue 1), 122-135, https://doi.org/10.17582/journal.sja/2021.37.s1.122.135