Tehnoloģiju attīstīšana enerģijas no atkritumiem ieguvei, oglekļa saistīšanai un emisiju samazināšanai

Uzsākta dalība projektā “Koncepcijas “enerģija no atkritumiem” inovācija zema oglekļa satura ekonomikai: jauna oglekļa uztveršanas tehnoloģija cieto sadzīves atkritumu termoķīmiskajai pārstrādei (oglekļa uztveršana un uzglabāšana no atkritumiem – CCSW)” (Nr.1.1.1.1/19/A/013).


Vairāk par CCSW: CCSW @ LinkedIn / 1st stage of CCSW

Atbilstoši koncepcijai projekta mērķis:

1) attīstīt un paplašināt iepriekš izstrādātu, no atkritumiem iegūta kurināmā jeb RDF (Refuse-Derived Fuel) termoķīmiskas pārstrādes jeb gazifikācijas tehnoloģiju;

2) adaptēt tehnoloģiski un ekonomiski atbilstošāko risinājumu pirmssadedzināšanas oglekļa dioksīda uztveršanas realizēšanai termoķīmiskā atkritumu pārstrādes procesa ietvaros, kā arī izstrādāt eksperimentālu iekārtu, kas demonstrētu oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas potenciālu un kļūtu par inovatīvu risinājumu sadzīves atkritumu pārstrādei enerģijā.

Projekta aktivitātes un rezultāti ir tieši saistīti ar pētījumiem enerģijas ražošanas nozarē un citās tautsaimniecības nozarēs, piemēram, sabiedriskajos pakalpojumos, ķīmiskajā rūpniecībā un citās jomās.

Pētījums pilnībā iekļaujas Latvijas nacionālās Viedās Specializācijas stratēģijas (RIS3) virzienos “Viedā enerģētika”, ” Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” un “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”.


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.