Pabeigts darbs pie publikācijas sagatavošanas zinātniskā konsorcijā

Starptautiskas un starpdisciplināras diskusijas par jūras atkritumu lietderību un izmantošanas iespējām ir rezultējušās ar iespaidīgu zinātniskā raksta manuskriptu, kas tiks iesniegts publicēšanai zinātniskajā žurnālā “Frontiers in Marine Science” (IF = 3,661).

Publikācijas nosaukums: Jūras atkritumu, rūpniecības blakusproduktu un biopolimēru valorizācija. Pašlaik galīgos labojumus šajā rakstā veic korespondējošā autore Dr. Ana Rotter, vecākā zinātniskā līdzstrādniece Jūras bioloģijas stacijā Piranā, Nacionālajā bioloģijas institūtā, kas atrodas Piranā, Slovēnijā.