Izveidots datu repozitorijs

Apkopojot rezultātus no koksnes pelnu analīzēm, ir izveidots brīvpieejas datu repozitorijs:

Zane Vincevica-Gaile, Karina Stankevica, Maris Klavins, Anna Trubaca-Boginska, 2021. Analysis of wood combustion products. Mendeley Datahttps://doi.org/10.17632/3NGWCBJ5R7.1