Ziņojums par rezultātiem Nr.4

Apkopojot projekta laikā veikto eksperimentu uz augiem datus, ir sagatavots ziņojums par rezultātiem Nr.4 “Bezkūdras augsnes ielabotāja formulas izstrāde: ietekmes uz augiem novērtējums” (“Development of Formula of Peat-Free Soil Conditioner: Plant Response Assessment”).

Pārskats ietver datus, kas iegūti testējot izejmateriālus un bezkūdras augsnes ielabotāja formulu uz augiem, novērtējot augu dīgšanu un attīstību agrīnā stadijā. Pētījumi tika veikti ar tādiem augiem kā kliņģerīte Calendula officinalis, pļavas skareni Poa pratensis, kviešiem Triticum sp., miežiem Hordeum vulgare, salātiem Lactuca sativa.