Pieteikums uz SGEM

SGEM ir starptautiska daudznozaru zinātniskā ģeokonference aptverot ģeoloģiju un kalnrūpniecību, ekoloģiju un menedžmentu. Šogad no 2021. gada 14. līdz 22. augustam notiks 21. SGEM konference, kas norisināsies kā parasti Bulgārijā, Albenā, netālu no Varnas pilsētas.

Dalībai SGEM ir sagatavota un iesniegta zinātniskā publikācija (tiks publicēta “SGEM Proceedings” (IF=0,4)) ar nosaukumu “Circular economy driven options for bio-based soil improvers”. Konferences laikā tēma tiks prezentēta sekcijā “Ekoloģija un vides aizsardzība”.

SGEM mērķis ir apvienot vadošos akadēmiskos zinātniekus, pētniekus, studentus, profesionāļus un citus interesentus, lai dalītos pieredzē un pētījumu rezultātos par Zemes un planētu zinātņu aspektiem. SGEM nodrošina komunikācijas platformu starpdisciplināro jomu pētniekiem, praktiķiem un pedagogiem, lai iepazīstinātu un apspriestu inovācijas, tendences, problēmas un problēmrisinājumus Zemes zinātnēs.

SGEM konferences joma ietver plašu prezentāciju, pētījumu un referātu reprezentāciju Zemes un planētu zinātņu nozarēs tādās kā mērniecība, ģeoloģija plašā izpratnē (hidroģeoloģija, ģeotehnika, ģeofizika utt.), ekoloģija plašā izpratnē (ūdeņu, mežu, okeānu ekoloģija, zaļās tehnologijas, bio-, nano- materiāli un tehnoloģijas, atjaunīgā enerģijas, klimata pārmaiņas), kā arī visu jomu Zemes zinātņu menedžmentā.