Projekts tiek uzsākts!

Darba vietā izvietota publiska informācija par projektu.

Tiek veikta literatūras analīze vairākos virzienos – augsnes ielabotāju tirgus izvērtējums Latvijā, Eiropā un pasaulē, bezkūdras augsnes ielabotāju/bagātinātāju piemēru pasaulē pieejamības, sastāva un ražošanas metodoloģijas analīze, virzība uz zero waste (bezatkritumu) ražošanu un ražošanas blakusproduktu un atkritumu izmantošana jaunu produktu izstrādē – tieši attiecībā uz produktiem, kas paredzēti augsnes kvalitātes uzlabošanai un augu augšanas veicināšanai.

Komunikācija ar sadarbības partneri GRPV/ELI/UCL Beļģijā par sadarbības aktivitāšu īstenošanu projekta ietvaros.

Produkta formulā izmantojamo sastāvdaļu izvēle, atlases, iegūšanas apjomu iespēju apzināšana Latvijā no dažādām nozarēm (kokmateriālu ražošanas blakusprodukti, lauksaimniecības blakusprodukti/atkritumi, pārtikas industrijas blakusprodukti u.c.), to transportēšanas iespēju izvērtējums. Komunikācija ar potenciāliem resursu, izejmateriālu piegādātājiem.

Laboratorijā esošo dabas resursu un materiālu krājumu (sapropeļa, koksnes šķiedras, kaļķakmens, pelni u.c.) izvērtējums, fizikāli-ķīmisko parametru noteikšana (piemēram, pelnu analīze).